Maus Sturmer,medium,helderziende,vertrouwenspersoon,dierentolk,houdt praktijk in Landgraaf.Helderziende waarnemingen,contact met overledenen,aurahealing en handoplegging bij ziekte en pijn.Mensen kunnen weer verder met hun leven wanneer zij van hun geliefde overledene een boodschap door krijgen.Het gaat er niet om wat er in de toekomst gaat gebeuren,maar dat ik u door mag geven hoe u uw leven nu kunt veranderen,om die mooie toekomst zelf te maken zoals u die u wilt hebben.

Menu

 Medium Helderziende Dierentolk en Vertrouwenspersoon  

Maus Sturmer
 


*** 

Helderziende waarnemingen - Contact met overledenen

Dierentolk - communicatie met dieren

Aurahealing

Consulten in de praktijk of per mail 

Mensen kunnen weer verder met hun leven als zij van hun geliefde overledenen een boodschap doorkrijgen. 

Maus maakt niet alleen contact met overledenen, maar heeft ook helderziende waarnemingen.
Het gaat er niet zozeer om wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar dat ik u door mag geven hoe u uw leven nu kunt veranderen,
om die mooie toekomst zelf te maken zoals u die u wilt hebben.
Daar heeft u meer aan dan te weten hoe de toekomst gaat worden.
U maakt namelijk uw eigen toekomst, zowel positief als negatief.
Alles wat een helderziende over de toekomst verteld kunt u beinvloeden door toch een andere weg te kiezen
en dan is de helderziende in uw ogen helemaal fout, of erger, een oplichter(ster). 
U heeft er veel meer aan dat u de goede weg weet om uw leven in het nu positief te draaien.Die keuze maakt u zelf. 

Wilt u een nieuwe weg horen naar een mooie en betere toekomst en wilt u uw leven nu veranderen, ga dan naar "contact".

Tot nu gebruikte Maus zelden haar opleiding Aurahealing, maar net als met handoplegging bij pijn en ziekte,
is het nu tijd om hiermee naar buiten te treden.
Maus heeft niet de pretentie dat zij ernstige ziekte kan laten verdwijnen,
maar pijn verlichten is zeker een van de mogelijkheden.

Contact leggen met overleden personen en dieren is haar specialiteit.  

Als vertrouwenspersoon help ik u bij het oplossen van problemen. 
Een consult per brief is mogelijk, (zie contact). 


Via deze website hoopt Maus u een kijkje te geven in wat een medium-helderziende-vertrouwenspersoon doet.
Op de pagina contact vind u telefoonnummers en tevens uitleg hoe ik werk.
 
Op deze website is altijd iets te vinden wat u net raken kan

Wilt u meer weten over mijn werk als dierentolk, klik dan op: Dierentolk Maus Sturmer

Gooi mij niet weg, er kan een dag komen dat u mij nodig heeft,
Dus....... sla mij op in uw favorieten

               

 

 

More Details: